AKTS BİLGİ PAKETİ

Hakkımızda

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuvar yer almış olan Üniversitemiz 23 Kasım 1998 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Üniversitemizin hızlı büyüme ve gelişim süreci içerisinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003/6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi ve 09.07.2007 tarih 2007/12481 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 04.08.2007 tarih ve 26300 sayılı Resmi Gazetede yayılanmış bulunan T.C. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun kuruluşu Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmüş olup, 2007 yılı ÖSS Ek kontenjanıyla öğrenci alınmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Son olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.05.2008 tarihli kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitime açılarak 2008-2009 eğitim - öğretim döneminden itibaren bu okulumuzda eğitime başlanılmıştır. T.C. Haliç Üniversitesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 8500’den fazla öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.